Nachttauchgang - 2. November 2019

Fotos©: Yves und Andi